Co warto zobaczyć w naszym regionie?

Odwiedzając Maciejowice, gdzie 10 października 1794 roku odbyła się bitwa, której dowodził Tadeusz Kościuszko, Podzamcze bądź Krępą, zobaczymy:

– Plakieta pamiątkowa przy pałacu z napisem: Pod tym drzewem był opatrywany z ran w czasie bitwy pod Maciejowicami 10 X 1794 r. wódz Tadeusz Kościuszko. Z historycznej lipy pozostały tylko te martwe fragmenty pnia żywe rosnące obok lipy to jej odrosty.
– Pomnik w Maciejowicach przy szkole przy nim 2 armaty i tablica.
– Pomnik w zachodniej części rynku w Maciejowicach z napisem: Tadeuszowi Kościuszce, Naczelnikowi Narodu Polskiego i Jego żołnierzom –
w rocznicę bitwy pod Maciejowicami, społeczeństwo Maciejowic.
– Przy drodze Maciejowice-Podzamcze-Sobolew pomnik z kosami na sztorc
i kamień z napisem: 1794-1974 w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce Naczelnikowi narodu i jego żołnierzom.
– Przy drodze do Sobolewa w Oronnem tzw. Sosna Kościuszki – zachowany fragment drzewa, spod którego dowodzić miał Kościuszko w czasie bitwy.
– Kopiec Kościuszki w Krępie z 1917 upamiętniający wzięcie do niewoli
i potyczkę z Kozakami przy miejscowym dworze. Kopiec usypany przez okoliczną ludność, na szczycie stoi drewniany krzyż na granitowym fundamencie z tablicą informującą o wystawieniu w setną rocznice śmierci Kościuszki (15 X 1817 – 15 X 1917). Kopiec prawdopodobnie znajduje się w miejscu zbiorowej mogiły powstańców. Do 1947 miejsce patriotycznych manifestacji 3 maja – wtedy to UB krwawo rozpędziło manifestację. Przy kopcu rezerwat Kopiec Kościuszki.
– Żółty szlak turystyczny tzw. Szlak Kościuszkowski prowadzący przez teren dawnej bitwy.
– Muzeum Tadeusza Kościuszki i bitwy maciejowickiej w ratuszu na rynku
w Maciejowicach.

Przed pałacem w Podzamczu znajduje się kamień-pomnik z podobizną Tadeusza Kościuszki i napisem: Miejsce ostatniego boju naczelnika narodu polskiego Tadeusza Kościuszki 10 X 1794. postawiony w 200 rocznicę bitwy.